Video ieskats permakultūras festivālā

Latvijā pirmajā permakultūras festivālā “SOL-MI” viesojās Daugavpils novada domes pārstāvji. Viesošanās rezultātā tapa videostāsts, kuru aicinām noskatīties.

Kas tur nāk pār lauku?

Pirmo permakultūras festivālu “SOL-MI” rīkoja biedrība “Kulturys studeja “Speiga”” kā vienu projekta “Biedrības “Kulturys studeja “Speiga”” darbības programma Latgales lauku ilgtspējas veicināšanai” aktivitātēm, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

SIF EEZ graf el

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *