Biedrības darbības programma

OLYMPUS DIGITAL CAMERANo 2013.gada 30.jūlija biedrība realizē projektu “Biedrības “Kulturys studeja Speiga” darbības programma Latgales lauku labklājības veicināšanai”, ko atbalsta Sociālās Integrācijas fonds un Norvēģija, Islande un Lihtenšteina.

Darbības programmas ilgtermiņa mērķis ir veicināt informācijas par ilgtspējīgām, vidi atveseļojošām un produktīvām saimniekošanas stratēģijām, piemērotām nelielām lauku saimniecībām/ ģimenes saimniecībām ar zemiem ienākumiem, izplatīšanu Latgalē, nokļūšanu līdz mērķauditorijai – lauku ģimenēm ar zemiem ienākumiem, šīm ģimenēm pieņemamā un uzrunājošā veidā. Tādejādi gan radot iespēju uzlabot katras ģimenes saimniecības situāciju un gan veicinot Latgales reģiona, īpaši Daugavpils novada, ilgtspēju caur lauku apdzīvotības saglabāšanos un lauku iedzīvotāju labklājības celšanos.

Darbības programma paredz dažādas aktivitātes organizācijas kapacitātes stiprināšanai, permakultūras un ekobūvniecības zināšanu centra un izmēģinājumu lauka permadārzkopībā attīstīstīšanai, piesaistot gan Latvijas, gan citu Eiropas valstu brīvprātīgo interesi darbam Latgales reģionā. Permakultūra ir alternatīva, bioloģiskai lauksaimniecībai tuva, videi un cilvēkiem draudzīga plānošanas un saimniekošanas sistēma ar zemu nepieciešamo investīciju līmeni (lēta). Darbības programmas realizēšanas gaitā paredzēts veidot organizācijas ciešu sadarbību ar Daugavpils novada domes Plānošanas nodaļu, aktīvi iesaistoties plānošanas nodaļas vadītās komitejas darbībā. Realizējot darbības programmu tiks veicināts apakšprogrammas mērķis atbalsta jomā „vide un ilgtspējīga attīstība”, veicinot organizācijas iespējas piedalīties vietēja mēroga (Daugavpils novada) rīcībpolitikas veidošanā un plānojuma realizēšanas procesā.