“Kulturys studeja SPEIGA” – vēsture

Solmu dīnys buļbu blīnis - talka ar permakultūras metožu iepazīšanu

Solmu dīnys buļbu blīnis – talka ar permakultūras metožu iepazīšanu

Biedrība darbojas no 2007. gada. Tā dibināta ar mērķi veikt dažādas aktivitātes Latgales kultūrvides sakārtošanai, latgaliskās kultūras popularizēšanai. Sākotnējā biedrības darbība ir saistīta ar kultūras projektiem, tomēr ar laiku biedrības biedri apzinās šo aktivitāšu nepietiekamību, un izprotot kultūrvidi tās plašākajā nozīmē – vide, kuru cilvēks ietekmējis un kurā dzīvo – un tiek pieņemts lēmums gatavot projektu sociālās situācijas uzlabošanai apkārtnē.

Sorosa Fonda – Latvija atbalsts ļauj biedrībai realizēt lielāku pasākumu kompleksu, apmācot biedrus ilgtspējīgas saimniekošanas un permakultūras tehnikās, izveidojot biedrības vajadzībām un turpmākai darbībai ar ekobūvniecības tehnikām uzceltu salmu māju, biedrības aktivitāšu centru – darbnīcu, iekārtojot permakultūras parauglaukus, kā arī uzsākt Daugavpils un Vārkavas novados lauksaimniecības dzīvnieku dāvināšanas praksi – desmit ģimenēm saņemot dāvinājumā aitas, kuras divu gadu laikā jāatražo un jādāvina tālāk nākošām trūcīgām, mazturīgām lauku ģimenēm.

Šo aktivitāšu rezultātā, biedrības biedru skaits papildinās ar vietējiem lauku iedzīvotājiem, kuru pamatdarbība saistīta ar lauksaimniecību, mainās biedrības darbības akcenti. Lai gan vēl arvien turpinās biedrības darbība Latgales tradicionālās kultūras apzināšanā, popularizēšanā, lielākā uzmanība tiek pievērsta sabiedrības ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.

Biedrība organizējusi apmācības biedriem un citiem interesentiem aitkopībā un par tiešās tirdzniecības sistēmu. Biedrības sertificētie permakultūras speciālisti (diviem cilvēkiem bija iespēja saņemt apmācības un sertifikātus SFL projekta ietvaros) 2011. un 2012. gadā vadījuši seminārus par permakultūras tēmām Daugavpils un Vārkavas novada iedzīvotājiem, Talsu novada zemniekiem, bioloģiskajiem zemniekiem Vides Veselības skolā, vadījuši praktisku semināru jauniešiem ar garīgas veselības problēmām sadarbībā ar biedrību “Bāreņu aprūpes centrs”, 2012.gada maijā biedrība savā jaunizveidotajā, vēl nepabeigtā centrā vadīja semināru DU Vides plānošanas studentiem par ekobūvnieciebas tehnoloģijām. 2012.gadā biedrība sākusi piesaistīt arī brīvprātīgos palīgus – vairāki Eiropas valstu studenti pavasara un vasaras sezonā piedalījušies permakultūras lauku ierīkošanā un uzturēšanā, pavadot saimniecībā, kuras teritorijā tie ierīkoti, nedēļu un pat vēl garāku laika periodu. Uz dažādiem palīgdarbiem centra salmu mājas izveidē ieradušies arī latviešu brīvprātīgie, lielākoties Rīgas iedzīvotāji – jaunieši, studenti.