Šļutes vīru “jam session” notikusi!

Šļutes meistaru komanda

Kāpēc tēstu baļķu māja ir siltāka kā apzāģetu? Vai bija sava zināšana veciem meistariem, kas apgalvoja, ka mājas būvē vajag vien cirvi? Šļuti vajag!

Latvijā tradicionālo koka māju, guļbūvju būvniecību māca vairākās arodskolās, ir bijusi bezdarbniekiem pieejama programma šo zināšanu ieguvē. Daudz vīru ieguvuši zināšanas, izklīduši pa Latviju un kaut kur ko ceļ. Un daži turpina meklēt atbildes. Jo Latvijā vēl arvien ir vīri, kuri pirms ķerties pie mājas, izkaļ sev cirvi un citu rīku rokā neņem. Un ir meistari, kuri pirms mācīt, prasa parādīt instrumentu. Ja parādīts tiek motorzāģis, tad māceklis var griezties vien atpakaļ no kurienes nācis.

Tradīcija ir šo vīru rokās, tā sameklēta pie veciem meistariem un daudzās kļūdās atrasta no jauna. Latvija ir bagāta ar dzīvo namdaru tradīciju.

Kā daudzās nozarēs, tradicionālo mantojumu uzturošie amatnieki ir izsvaidīti pa Latviju, nav laika satikties, tādēļ katrs no jauna mācās tik no savām kļūdām. Ir nepieciešams savest kopā meistarus ar mācīties gribošiem un no jauna pierādīt pašiem sev un latviešiem, ka māju būvēt vajag ar cirvi.

Ar meistarklasi “Šļutes vīru jam session” tika meklēts risinājums abām lietām – amatnieku kopā savešanai un amata prasmes prestiža spodrināšanai. Tāpēc izvēlēts formāts ” jam session” – lai uzsvērtu līdzību starp muzikantu un meistaru kopā aktīvi, praktiski, radoši strādāšanai, meklējot labāko un piemērotāko izteiksmes formu, radot jaunu konstrukciju, vai tā būtu mūzikā vai dabā nams.

Šāda kopdarbošanās Latvijas amatniekiem-namdariem, kas izvēlējušies pētīt un pielietot vecās zināšanas savās jaunajās būvēs, iepriekš nav bijusi. Tāda ir nepieciešama pašiem amatniekiem un arī cilvēkiem, kuri vēlas apdzīvot Latvijas laukus – lauku jauniešiem, pārmaiņu kustības (transition movements) un ekociematu kustības filozofijas nesējiem, piekritējiem, citiem.

Ienākot ilgtspējīgas dzīvošanas idejām caur dažādām “modernām” kustībām, līdzi ienāk arī sveša tradīcija un nekritiska attieksme pret to. Mūsu pašu latviskā dzīvesziņa jebkurā jomā spēj dot labāku, vietai un latvietim piemērotāku risinājumu, kā ienākusī no tropu reģioniem. Projekta gaitā radītie videosižeti un publikācijas centīsies ierādīt latviešu sabiedrībai, kā mūsu tradicionālā būvprasme – būvdetaļās, koka pazīšanā, dabas ritmu izprašanā – spēj nodrošināt gan ” eko” ideju ienesumu sadzīvē, gan pašpietiekamības, ilgtspējīgas dzīvošanas un ekonomiskas izdzīvošanas idejas.

“Jam session” laikā meistari un topošie meistari teorētiski un praktiski apguva (vai mācīja) sekojošas tēmas: „Koka konstrukcijas un to sējumi koka karkasa ēkās” (lektors A.Siktārs), „Tradicionālās koka būves – materiālu sagatavošana konstrukcijai, tēšanas tehnikas, instrumenti koka būvju radīšanai” (lektors J.Dimiters) un „Tradicionālās krāsas, receptes, tehnoloģijas” (lektors M.Andžs). Meistarklasē piedalījās 25 dalībnieki.

Projekts guva plašu publikas ievērību, informācija par projektu un sagatavotais videostāsts sastopams ļoti dažādās vietnēs internetā, uzrunājot ļoti dažādu auditoriju.

Sagatavotais videomateriāls – publicēts dažādos medijos, ar komentāriem un apmeklētības rādītājiem:

https://www.facebook.com/photo.php?v=692662494083420

Raksts un ziņa Latvijas Radio2

http://www.lsm.lv/lv/raksts/izklaide/zinas/uz-jam-session-latgale-sanak-shljutes-viiri.a62442/

Raksts avīzē „Latgales laiks”

http://www.latgaleslaiks.lv/fotoreportazas/2013-08-06-slutes-viru-jam-session-ambelos

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *