Augsnes auglības novērtēšana.

Augsnes auglības novērtēšana pēc augsnes makroorganismu skaita.

Slieku pētīšanas metodes:
2.10.1. Augsnes paraugu ievākšana slieku izpētei

Augsnes paraugus parasti ievāc vai nu rokot parauglaukumos noteikta izmēra

bedres (25 x 25 cm, 50 x 50 cm, 100 x 100 cm), vai paņemot paraugus ar metāla rāmja

vai cilindra palīdzību, to iedzenot zemē. Ieteicamais cilindra diametrs ir ap 16 cm. Ja tas

ir mazāks, tad vākumos ir daudz ievainoto un sagriezto slieku (Springett, 1981).

2.10.2. Augsnes paraugu izšķirošana ar rokām

Paņemtais paraugs tiek rūpīgi izšķirots sadrupinot to pirkstos un ievācot

visas atrastās sliekas. Atrastās sliekas parasti tiek ievietotas stikla pudelītēs ar klāt

pievienotu etiķeti. Neskatoties uz metožu pilnveidošanu un pat tehnisku līdzekļu

izmantošanu, šķirošana ar rokām joprojām ir galvenais veids kā tiek ievāktas sliekas. Tā

tiek uzskatīta arī par visprecīzāko metodi (Bouche, 1969; Satchell, 1971; Springett,

1981).

Izvēlētā metode:
25x25x25 cm parauga izrakšana, un noklāšana uz plēves, šķirojot ar rokām, savāktās sliekas ievietojot burkās, pēc tam saskaitot. Katrā pētāmajā augsnes tipā 2 parauglauki. Paraugi tiek vākti rudens slieku aktivitātes periodā septembrī-oktobrī maksimāli līdzīgos laika apstākļos.

Tiek ievākti paraugi no mulčētas augsnes, ilggadīga dabiska zālāja, lauksaimnieciski apstrādātas nemulčētas augsnes.

Augsnes auglības novērtēšanas I daļa

Rezultāti 2013.gada rudenī:

8.08.2013. Saulains, bez nokrišņiem, t= +19 C

Mulčēta augsne

Pļava

Aramzeme

Paraugs 1

23

16

9

Paraugs 2

28

22

13

Augsnes auglības novērtēšanas II daļa

Rezultāti 2014.gada jūnijā:

18.06.2014. brīžiem līst, apmācies, t= +12 C, augsne pārmitra.

Mulčēta augsne

Pļava

Aramzeme

Paraugs 1

17

12

8

Paraugs 2

25

26

13

061

Augsnes auglības novērtēšanas III daļa

Rezultāti 2014.gada oktobrī:

18.10.2014. brīžiem līst, apmācies, t= +16 C, augsne mitra

Mulčēta augsne

Pļava

Aramzeme

Paraugs 1

14

11

6

Paraugs 2

11

8

7

06219.06.2014. tika veikta augsnes granulometriskā sastāva un organisko piemaisījumu noteikšana dažādās paraugu ņemšanas vietās. (skat.attēlus)

Paraugiem tiek ņemta augsnes auglīgā daļa bez organisko atlieku slāņa. Piepilda pusi burkas, pielej ūdeni līdz augšai un 10 min. paraugu krata, tad liek nostādināties 24 h. Pēc 24. h tiek mērīti burkā redzamo nosēdušos atšķirīgo slāņu biezumi, identificēti slāņi, aprēķināta slāņu procentuālā proporcija. Tādejādi noteikts Smilts, māla un lesa procentuālais sastāvs augsnē (granulometriskais sastāvs) un organisko nesadalījušos atlieku klātbūtne augsnes paraugā.

(paraugu analīze kopā ar gada pārskatu)

044 045 046

26.04.2014. Mulčēto dobju ierīkošana Permakultūras zināšanu centra eksperimantālajos laukos.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2014.gada aprīļa kursu vizuālais materiāls:

permacultureethicsandprinciples260414

Brīvprātīgo apmācības programma (2014.gada maijs, jūnijs):

Diskusija par permakultūras definīciju un ētiku (1,5 h)

Permakultura_definicija

Permakultūras 12 principi (3 h)

permacultureethicsandprinciples260414

Dažādas permakultūras dārzkopības tehnikas (teorētiski un praktiski Permakultūras zināšanau centra eksperimentālajos laukos) (5 h)

Mazas permatehnikas ikvienam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *