Ikšķilē un Ambeļos notiks sēklu maiņas pasākumi

2015.gada 28.februārī Ikšķilē un 7.martā Daugavpils novada Ambeļos notiks sēklu maiņas pasākumi, lai jautrā un praktiskā veidā iegūtu jaunas šķirnes izmēģināšanai bez maksas, uzzinātu citu zemkopju, dārznieku un sēklu entuziastu pieredzi. Pasākums tiek rīkots ar mērķi saglabāt šķirņu un sugu daudzveidību Latvijā.

 sif-kras-eezBaltie zirgi zirga galva

2008. gadā pasaules Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) atzina, ka 20. gs. ģenētiskā daudzveidība lauksaimniecībā sarukusi par 75%. Arī Eiropā ir izzudušas neskaitāmas vecās šķirnes, kuras iegūtas tautas selekcijas ceļā. Pēdējos gados sēklu maiņas pasākumi notiek visā Eiropā, atzīvinot sēklu apmaiņas tradīciju, lai saglabātu sēklu un šķirņu daudzveidību un norādītu uz trūkumiem Eiropas likumdošanā, kas ierobežo seno šķirņu pārdošanu un izmantošanas iespējas un kas veicina sēklu monopolu. Par to liecina sabiedrisko organizāciju (ETC Grupa 2008) aplēses par to, ka 67% no pasaules sēklām pieder desmit lielākajām sēklu firmām.

Latvijā paudžu paaudzēs zemkopji un dārznieki ir glabājuši sēklas un veikuši selekcijas darbu, tādējādi uzturot sēklu ģenētisko daudzveidību, atlasot labāko augu sēklas un savstarpēji ar tām mainoties. Sēklu daudzveidība nodrošina kultūraugu pielāgošanos vietējiem klimatiskajiem apstākļiem, kā arī nodrošina daudzveidību pārtikā un uzturvielās. Arī pašlaik daudzviet sēklu (arī stādu) maiņa vēl aizvien ir dzīva tradīcija un ikdienišķa parādība, kas tādējādi palīdz saglabāt savu vecāku, vecvecāku dārzus un tur esošo kultūraugu sēklas, kas ir liela vērtība laikā, kad globālā līmenī sarūk sēklu daudzveidība.

Ikšķilē sēklu maiņas pasākums notiek Ikšķiles Brīvajā skolā 2015.gada 28.februārī no plkst. 10.00. Dienas gaitā pasākuma apmeklētājiem būs iespēja uzzināt par dārzkopības knifiem, permakultūras pamatprincipiem, sēklu maiņas pamatprincipiem un kvalitāti. Līdzās izglītojošām aktivitātēm būs arī praktiskā mainīšanās ar pašu izaudzētu augu sēklām, iespēja apmainīties ar pieredzi dažādu augu audzēšanā. Pasākums noslēgsies ar pusdienām un kopīgu tautasdziesmu dziedāšanu.

Pasākumu Ikšķilē rīko “Latvijas Permakultūras biedrība” ar Ikšķiles Brīvās skolas atbalstu.

Daugavpils novada Ambeļos sēklu maiņas pasākums notiek 2015.gada 7.martā no plkst. 10.30 Tradīciju mājā “Ambeļu skreine”. Pasākuma programmā plānotas Latgales kopienu (saimes) dārzu prezentācijas, izglītojošas nodarbības par to, kā audzēt sēklas un par sēklu maiņas pamatpricipiem, kā arī praktiskas aktivitātes – mainīšanās ar sēklām un zemes acu (hromatogrammu) veidošana. Pasākuma dalībnieki varēs nodegustēt dažādas zāļu tējas un līdzpaņemtos pašmāju labumus.

Pasākumu Ambeļos rīko “Kulturys studeja “Speiga””, kā vienu no projekta “Biedrības “Kulturys studeja “Speiga”” darbības programma Latgales lauku ilgtspējas veicināšanai” aktivitātēm. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvija. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar biedrību “Jubra”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *