Mēs esam:

Sākums

Darbības principi 

Mūsu kopiena veidojas lēnām. Process ir organisks. Patukšajos Latgales laukos domubiedri var arī nebūt kaimiņi, tajā pat laikā ikviens motivēts un aktīvs cilvēks spēj ietekmēt procesus sev apkārt. Mēs meklējam viens otru – aktīvos cilvēkus – lai nebūtu vieni un neapsīktu. Mēs meklējam kopējo interešu punktus, sadarbības aktivitātes, tā emocionāli balstot viens otru un cenšamies atrast veidus, kā mūsu dzīvi recesīvā reģionā padarīt labklājīgu.

Bieži pirmais solis ir attieksmes maiņa, balstīta zināšanās. Bieži galvenais motivējošais faktors ir ģimene un bērni un vecā labā dzimtenes un mājvietas izjūta. Bieži galvenās sadarbotājas ir sievas – sadziedot, sarunājot, saseminārojot – un tad iesaistās vīri darot darbus.

Mēs esam pārliecinājušies, ka lēmumus jāpieņem cilvēkiem, kuri ir gatavi lēmumus realizēt, tāpēc balstiesības procesos rodas cilvēkiem, kuri pilnvērtīgi iesaistās.

Jo dažādāki mēs esam, jo vairāk spējam viens otram dot. Mēs meklējam saskares punktus mazpilsētas un lauku iedzīvotāju starpā, būvētus uz principa : “Ko spējam DOT viens otram?”

Ikvienam no mums rūp tieši SAVA vieta, kurai tinam notikumus un aktivitātes kā kamolu apkārt, cenšoties izglītot un iesastīt kaimiņus un līdzcilvēkus. Un ikviens no mums novērtē sadarbību ar CITIEM, iesaistoties tālāku grupu aktivitātēs, tā pinot drošības tīklu ikvienam,kurš uzdrīkstēsies censties kļūt laimīgs Latgales laukos.

Tālākums

 

Misija

Uzbūvēt domubiedru kopienu vietējā sabiedrībā ar mērķi padarīt katra domubiedra un vietējās sabiedrības kopumā dzīvošanu vairāk pašpietiekamu un ilgtspējīgu.

Dalībnieki

Laucinieki, “ruralizējušies” pilsētnieki, “reemigranti” un citi līdzīgi domājošie, kuri savu nākotni saredz Latgales laukos, mēģinot atrast arvien vairāk aktīvos cilvēkus un atrodot – atrast sasaistes punktus savā/ savu lokālo domubiedru grupu starpā. Sasaistoties plešam teritoriju, kompetences, iekļaušanas spēju.

Darbība

Mūsu uzdevums un aktivitātes saistās ar dažādiem sociāliem projektiem sabiedrības ilgtspējas un pašpietiekamības veicināšanai – apmācības, kooperēšanās uzsākšana; kopienas dārzu stādīšana pašvaldības un skolu zemē; alternatīvās izglītības zināšanu ieviešana ģimenēs un izglītības iestādēs; tiešās pirkšanas grupu organizēšanas iniciēšana; pētījumi dažādu resursus taupošo tehniku ieviešanai/ popularizēšanai lauku vidē (mulča, biogāzes ieguve).

Tiek veicināta informācijas plūsma pretēja oficiālo mēdiju radītajai.

Mēs apgalvojam, ka

laukos dzīvot VAR!

Laukos dzīvot ir SKAISTI!

Laukos dzīvot ir pat VIEGLĀK kā pilsētā, ja tiek sakārtota katram paša vērtību sistēma!

 

 

Mūsu kopienas attīstības vīzija

iekļauj katru vietu, kurā ir aktīvi ļaudis.

Mēs organizējam aktivitātes savās vietās un motivējam aktīvākos ļaudis radīt notikumus pašiem savās vietās.

Mēs dalamies pieredzē, sadalam kompetences, mācamies viens no otra un maināmies saradītajā.

Mūsu vietas ir ziedošas un dod ražu.

Mums ir pietiekamības sajūta un iespēja dalīties ar pāri palikušo.

Mēs esam katrs atsevišķi, zinām viens par otru un uzticamies palīdzībai grūtākā brīdī.

Mēs kopīgi svinam svētkus.

Mēs kopīgi sargājam sevi.

Mēs pieņemam lēmumus un realizējam tos.

Mēs dzīvojam savā zemē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens komentārs

  • Dace

    Sveiki! Mēs esam ruralizējušies pilsētnieki un lēnām, bet pamatīgi aram permakultūras lauciņu. Gribam pie jums! :) Kas mums tālāk jādara?

    Ar sveicieniem,
    Dace, Viesturs un bērnu banda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *