Leldine atguoja, mozūsi bierneņus muoneidama…

Atīti Lendine car augstim kolnim

sorkonys ūlenis mātuodama,

sudobra pūdzenis buorsteidama,

mozūsi bierneņus muoneidama.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
KO????

 

Kāpēc viņa nāk pār kalniem? Vai viņa nāk pār abstraktiem Debesu kalniem un Saules ceļa personificējumu ar kalnu? Vai arī te aprakstītas Latgales paugurainās (līdz pat n-padsmitajam gadsimtam mežainās) ezerlejas? Vai arī dziesmā vējo atmiņas par ceļojumu pāri (dzīvi aiz) Himalajiem vai tamlīdzīgiem veidojumiem, kur jau tie balti sendienās vazājušies?

 

Vai sarkanās olas ir mūžam bijušas vai arī ienākušas ar olkrāsošanas tradīciju no jaunākiem laikiem cittautu tradīcijām? Vai arī sarkanās olas ir kaut kāds “Simbols”  atkal Saulei? Auglībai (kā vienmēr)? Kāpēc ar viņām jāmētājas? Neviens neturēja 200 vistas sensenos laikos un mest ar olām varēja vien tad, ja bija labs pamatojums, vai ne?

 

Un kas īsti ir sudobra pūgas? ATKAL Saule, vai Zvaigznes (kādā sakarā)? Vai vienkārša sarmas ainava? Varbūt kāda rituāla darbība Lieldienās izbērt spīdīgas pogas pa zemi, lai citi lasa? Vižņi? Saules pleķīši uz zemes?
Nu un galvenais  – KAS UN KĀDĀ sakarā māna bērnus Lieldienā?

 

PALEIGĀ!

 

Vēl dažas pārdomas…

 

Spriežot pēc pierakstīto Lieldienu bolsu melodiskā apjoma, tie gabali ir seni. Diezgan noturīgi pēc izteiksmes veida un satura, arī ja parāpjās ap Līvāniem un aizKrāslavā. Tekstos (un arī Lieldienu tradīcijās) ir norādes par Lieldienu svinēšanu krietni siltākā klimatā,kā patlaban… Ņemot vērā, ka Latvijā pēdējos 4000 gados klimats ar visām variācijām, tomēr bija pat skarbāks kā šodienās, tad jādomā, ka teksti saglabāti no aizsenākiem laikiem, kad balti valkājās pa dienvidizemēm, vai arī tautasdziesmas stāsta par atlantisko periodu pirms 5000 gadiem Latvijas teritorijā….

 

#(Tālāk manu pārdomu izraisītas pārdomas  – Anete Simanovska par Lieldienām, bez pretenzijām uz Absolūto Patiesību, cenšoties atcerēties pirms vairākdesmit gadiem studēto, pētīto)

# Par klimatu – senajās zemkopju tradīcijās ir ļoti daudz atskaņu gan no sena siltāka klimata, gan no debess ķermeņu atšķirīgā [redzamā] stāvokļa tais laikos – acīmredzot atlantiskais periods ir bijis diezgan ievērojama saimnieciskās rosības un uzplaukuma laiks cilvēces vēsturē. Par Lieldienu latv.t.dz. gan nekad nevar zināt, kuŗos gadījumos tas attiecas uz Baznīcas Lieldienām +vēl “vecā stila” divas nedēļas – kuŗas, starp citu, īpaši jāņem vērā, ja lauksaimniecībā izmanto ticējumus ar Baznīcas svēto u.c. konkrētām kalendāra dienām.


# Visi svētki, laiki =vārda nesēji, kas tos personificē, nāk no Citas Saules uz Šosauli (“ir tikai tagadne, ne pagātne, ne nākotne šobrīd neeksistē”), tāpēc viņiem neizbēgami ir jāpāriet Zemes robeža. Tas, ka zemes Vidum (=kur ļaudis dzīvo) apkārt ir kalni, tāpat ir zināms vismaz no pēdējā leduslaikmeta beigām, bet man no Tava jautājuma uznāca ziņkārība uztaisīt tautasdz. statistiku – kuŗi svētki nāk/iet pār kalniem, pār ūdeni, no Rīgas, Vāczemes utt.


# Par olu krāsošanas sākumiem precīzi neesmu vēl sapratusi, bet izdarības ar olām kā tādām noteikti ir ļoti senas (protams, nevar noteikt katras detaļas un nianses izcelsmes vietu/laiku). Vistas ( teorētiski var jau būt arī citi putni) ir Saules pulksteņi, viņi nemaldīgi dzīvo pēc gaismas daudzuma un dienas gaŗuma. Un tas, ka vistas atkal sāk dēt, dodot (īpaši bērniem!) vērtīgu barību, jau pats par sevi ir ziemas=bada beigu svētki. Kopumā krāsošanu redzu kā vienu no daudzajām izdarībām, pievēršot olām īpašu uzmanību, piešķiŗot tām sevišķu lomu notikumā. Tās ir kā burti, ar kuŗiem kalendārā tiek ierakstīts pavasaris, kā cietā valūta, kā savējo saprašanās zīme.


# “mozūsi bierneņus muoneidama...” gan, pieļaujot, ka tā ir izloksnes īpatnība, drīzāk uztveŗu ar vārda “манить” nozīmi krievu valodā: bērni vienmēr gaida visus svētkus, tie viņu prātus pievelk, vilina, sola labumus, rāda mānekli, bet nav teikts, ka apmāna. Podziņas, krellītes un zīlītes vienlaicīgi ar Saules dažādu izpausmju simboliku ietveŗ sevī arī jauku, krāsainu rotaļu laika (vasara, viss ārs un rotaļlietu pagatavošanas iespējas arī tiem, kam nav apavu!) atnešanu (sal. “ko tu vedi vezumā” katrai paaudzei pēc vajadzības).

#

LAI JUMS PRIEKS un RAIBAS ROTAĻAS PAVASARA SVĒTKOS!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *