Projekts noslēdzies, bet dārzi un kopienas aug tālāk!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAr 2015. gada 31.decembri mūsu biedrība pabeidza aktivitātes projekta “Biedrības “Kulturys studeja Speiga” darbības programma Latgales lauku ilgtspējas veicināšanai”. Nu jau sakārtoti arī atskaišu kalni, izvērtēts padarītais, ieskicēts nākotnē darāmais.

Šogad turpina augt iestādītie dārzi Špoģu, Prīkuļu, Ambeļu un Vārkavas skolu pagalmos. Varbūt Ambeļos varēs atrast jau pirmās ogas pīlādžos vai vilkābelēs. Biedrība “Smiltenei un Latvijai” pārņēmusi stafeti un augusta sākumā organizēs trešo Permakultūras festivālu “SOL-MI 2016”. Šogad Putānos jau notikusi starptautiska meistarklase “Uzcērt savu namu pats”, par kuru  plašāk kādā no nākamajiem ierakstiem. Viss turpinās. Aug.

Pabeigtā projekta rezultāti apkopoti skaitļos un faktos turpmākājā tekstā, bet projekta laikā radītās emocijas meklējiet pagājušo gadu notikumu atspoguļojumos mūsu lapā:

Projekta darbības laikā vairāk kā 350 cilvēku piedalījušies klātienē projekta aktivitātēs apgūstot dažādas tehnikas, paņēmienus, zināšanas lauku saimniecību ilgtspējas paaugstināšanai. Izveidotajā mājas lapā publicēti vairāk kā 100 ieraksti gan piesaistot uzmanību regulāriem lasītājiem, gan regulāri tiekot pārpublicēti IPI ziņu lapā, kuru saņem vairāk kā 800 lasītāji.

Darbības programmas realizēšanas laikā biedrības darbības vairākas aktivitātes vērstas biedrības ilgtspējīgas attīstības virzienā – izstrādāta tālākās darbības stratēģija biedrībai līdz 2020. gadam, iekārtotas un aprīkotas ar mēbelēm telpas biedrības aktivitātēm, izstrādāts un 2014.gada sākumā pārbaudīts Daugavpilī, pēc tam no 2014. gada nogales darbojies Preiļos sociālās uzņēmējdarbības projekts lokālās ekonomikas veicināšanai – tiešās pirkšanas pulciņa organizēšana, sagatavoti projekti un piesaistīti papildus līdzekļi 6215 EUR apmērā, nodrošinot biedrību pēc projekta beigām gan ar fiziskiem gan plānošanas resursiem tālākās darbības nodrošināšanai.

Organizācija iesaistījusies pašvaldību un nacionāla līmeņa NVO platformu rīcībpolitikas izstrādē un lēmumpieņemšanas procesos, nodrošinot biedrības pārstāvju konsultācijas un sadarbību ar Daugavpils, Vārkavas, Aglonas novadu Plānošanas nodaļu speciālistiem, sniedzot ierosinājumus Daugavpils novada iedzīvotāju forumā, Lauku kopienu forumā, Preiļu novada Nākotnes pilsētas spēlē.

Organizācijas darbībā iesaistīti 5 jauni biedri un 47 brīvprātīgie, kas panākts gan iesaistoties starptautiskās brīvprātīgo kustībās, gan aktivitātēs un internetā stāstot par brīvprātīgā darba veikšanas formām un iespējām un aicinot Latvijas iedzīvotājus iesaistīties talkās un cita veida brīvprātīgos darbos.

Īstenota 1 NVO darbības programma vietējā un reģionālā līmenī, aktivitātēm norisinoties Daugavpils, Preiļu un Vārkavas novados.

Organizācija darbības periodā ar publiskās pārvaldes institūcijām konsultējusies 19 tikšanās reizēs.

Organizācijā brīvprātīgā darbu veikuši 17 brīvprātīgie no ārzemēm, 30 brīvprātīgie no Latvijas, 2 biedrības biedri piedalījusies citu valstu biedrību brīvprātīgajā darbā. 104 iedzīvotāji piedalījušies brīvprātīgā darba aktivitātēs talkās, neslēdzot līgumus.

Projekts “Biedrības „Kulturys studeja „Speiga”” darbības programma Latgales lauku ilgtspējas veicināšanai” realizēts ar Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *