100 kailcirtes…

Seko saitēm, lai informētu sevi par valdības kārtējiem mēģinājumiem nozagt mums mūsu zemi. Un atrastu veidu, kā piedalīties kustībā mežu aizstāvībai. Kustamies! Turamies!

http://www.100kailcirteslatvijai.lv

http://www.pocs.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *