Skaidu meistarklase “Uzsit savu jumtu pats” jau pēc nedēļas!

Jau nākošnedēļ tālredzīgākie saimnieki un saimnieces sāks apgūt latviešu tradicionālā skaidu jumta klāšanas prasmi. Latvijā pagaidām ekskluzīvās zināšanas, pārņemtas no vecmeistariem un apkopotas no simtgadīgu būvstandartu noteikumiem, skaidu meistarklasē “Uzsit savu jumtu PATS” Ambeļos 20.-23.jūlijā mācīs Oskars Mežnieks un biedrība “Kulturys studeja Speiga”. Mācības atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Skaidu jumti Latvijas lauku ainavā ir dominējuši visu 20. gadsimta pirmo pusi. Sākoties šīfera uzvaras gājienam, jumta klāšanas prasmes tika aizmirstas, skaidu ēveles noliktas aizšķūņa nātrienā un lēnām satrūdēja. Tikai mūsdienās, pieaugot dabai draudzīga dzīvesveida popularitātei un atgriežoties pie vietēja un atjaunojama materiāla meklējumiem, koka skaidu jumts atkal ieņēmis savu vietu godpilnajā tradicionālo un dabīgo jumta segumu trijniekā. Kopā ar salmiem un niedrēm, skaidas atkal sāk iemirdzināt sudrabā Latvijas lauku sētas.

  1. un 20. gadsimta mijā, izejot viensētās un jaunsaimniecībās, latviešu zemnieks skaidu jumtu lika pats. Katrā dzimtā atradīsies kāds, kurš savai sētai sitis skaidu jumtu. Varbūt pat kļuvis skaidu Meistars. Vai mūsdienu jaunsaimnieki būtu nevarīgāki? Puse no skaidu jumta izmaksām ir jumta klāšana. Ja šos darbus veic pats, tad tradicionālais, estētiskais, ilgmūžīgais, ekoloģiskais, no vietējiem materiāliem veidotais, atkritumus neradošais, latviskā vidē iederīgais skaidu jumts kļūst divreiz lētāks un pieejamāks.

Neviens Saimnieks nekad nebūs tik aizņemts, lai nevēlētos ietaupīt pusi no jumta izmaksām!

Meistarklasē tiks nodrošināta visu skaidu jumta pamatelementu apguve – pirmās rindas pareiza uzsākšana, plaknes sišana, kores izveide, dalībnieki tiks informēti par 30-to gadu būvstandartiem skaidu jumtu klāšanā, skaidu kvalitātes noteikšanu, skaidu klāšanas tehnikām dažādos Latvijas un Ziemeļeiropas reģionos, nepieciešamiem instrumentiem, jumta sagatavošanu skaidu klāšanai, skaidu jumtu raksturojošiem skaitliskiem parametriem un citiem jautājumiem. Meistarklases laikā tiks prezentēti skaidu jumtu ekspedīcijas Dienvidlatgalē materiāli.

Pieteikšanās meistarklasei vēl arvien ir iespējama mājas lapā skaidu-meistarklase.mozello.com, kā arī telefoniski 2629 7885 (Oskars).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *