Māla kleķis festivālā “SOL-MI”

Māls

Festivālā “SOL-MI” keramiķis Ēvalds Vasiļevskis piedāvās iemēģināt roku vecum-vecajā, bet tai pašā laikā mūžigi aktuālajā tehnikā māla kleķa būvju veidošanai. 2. un 3. augustā no 11.00 – 18.00 norisināsies meistarklase kleķa būves izveidē (būvēsim vistu kūtiņu).

Māls Latgales kultūrvidē mūsdienās tiek asociēts ar keramiku, tomēr nepelnīti aizmirsta un būtiska ir tā praktiskā īpašība cilvēka dzīvesvietas veidošanai. Ja pasaulē plaši izmanto blietētā māla tehniku, tad Latvijā tam analogs ir māla kleķis. Šāda materiāla konstrukcijas saglabājušās pat no 18.gadsimta, tomēr lauku vidē, Latgales kultūrainavā varam konstatēt šādā tehnikā veidotas būves no 20.gs. 20.-30.gadiem kā liecību par agrāro reformu, kad notika t.s. “iziešana viensētās”.

Otra tendence ir dažādu jaunu, “modernu” un svešu tradīciju ieviešana amatniecībā (tāpat kā kultūrā, audzināšanā un citās jomās) un nekritiska attieksme pret tām, kaut gan pašu latgaliešu un latviešu dzīvesziņa jebkurā jomā spēj dod labākus, vietai un pašam latgalietim un latvietim piemērotākus risinājumus nekā no svešām zemēm un pasaules reģioniem aizgūtie.

Festivāla viens no uzdevumiem ir savest kopā meistarus ar tiem, kuri vēlas mācīties un no jauna parādīt sev un latgaliešiem, kā izmantot Latgales mālu arī kleķa veidošanā. Šī tradicionālā prasmes saglabāšana un atjaunošana mūsdienās var palīdzēt cilvēkiem laukos kvalitatīvi dzīvot, veidot funkcionālas būves, izmantojot lētus un ekoloģiskus resursus.

Pirmo permakultūras festivālu “SOL-MI” rīko biedrība “Kulturys studeja “Speiga”” kā vienu projekta “Biedrības “Kulturys studeja “Speiga”” darbības programma Latgales lauku ilgtspējas veicināšanai” aktivitātēm, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

SIF EEZ graf el

Viens komentārs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *