Skaidu meistarklase “Uzsit savu jumtu pats” jau pēc nedēļas!

Jau nākošnedēļ tālredzīgākie saimnieki un saimnieces sāks apgūt latviešu tradicionālā skaidu jumta klāšanas prasmi. Latvijā pagaidām ekskluzīvās zināšanas, pārņemtas no vecmeistariem un apkopotas no simtgadīgu būvstandartu noteikumiem, skaidu meistarklasē “Uzsit savu jumtu PATS” Ambeļos 20.-23.jūlijā mācīs Oskars Mežnieks un biedrība “Kulturys studeja Speiga”. Mācības atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Skaidu jumti Latvijas lauku ainavā ir dominējuši visu 20. gadsimta pirmo pusi. Sākoties šīfera uzvaras gājienam, jumta klāšanas prasmes tika aizmirstas, skaidu ēveles noliktas aizšķūņa nātrienā un lēnām satrūdēja. Tikai mūsdienās, pieaugot dabai draudzīga dzīvesveida popularitātei un atgriežoties pie vietēja un atjaunojama materiāla meklējumiem, koka skaidu jumts atkal ieņēmis savu vietu godpilnajā tradicionālo un dabīgo jumta segumu trijniekā. Kopā ar salmiem un niedrēm, skaidas atkal sāk iemirdzināt sudrabā Latvijas lauku sētas.

  1. un 20. gadsimta mijā, izejot viensētās un jaunsaimniecībās, latviešu zemnieks skaidu jumtu lika pats. Katrā dzimtā atradīsies kāds, kurš savai sētai sitis skaidu jumtu. Varbūt pat kļuvis skaidu Meistars. Vai mūsdienu jaunsaimnieki būtu nevarīgāki? Puse no skaidu jumta izmaksām ir jumta klāšana. Ja šos darbus veic pats, tad tradicionālais, estētiskais, ilgmūžīgais, ekoloģiskais, no vietējiem materiāliem veidotais, atkritumus neradošais, latviskā vidē iederīgais skaidu jumts kļūst divreiz lētāks un pieejamāks.

Neviens Saimnieks nekad nebūs tik aizņemts, lai nevēlētos ietaupīt pusi no jumta izmaksām!

Meistarklasē tiks nodrošināta visu skaidu jumta pamatelementu apguve – pirmās rindas pareiza uzsākšana, plaknes sišana, kores izveide, dalībnieki tiks informēti par 30-to gadu būvstandartiem skaidu jumtu klāšanā, skaidu kvalitātes noteikšanu, skaidu klāšanas tehnikām dažādos Latvijas un Ziemeļeiropas reģionos, nepieciešamiem instrumentiem, jumta sagatavošanu skaidu klāšanai, skaidu jumtu raksturojošiem skaitliskiem parametriem un citiem jautājumiem. Meistarklases laikā tiks prezentēti skaidu jumtu ekspedīcijas Dienvidlatgalē materiāli.

Pieteikšanās meistarklasei vēl arvien ir iespējama mājas lapā skaidu-meistarklase.mozello.com, kā arī telefoniski 2629 7885 (Oskars).

Skaidu jumtu sezona atklāta!

Mūsmājā sākas jumtu sezona, tāpēc piedāvājam arī šogad apmācības skaidu jumtu klāšanā.
1) Latvijas Kultūrkapitāla fonds ir uzskatījis skaidu jumtus par pietiekami tradicionālu vērtību, lai jumšanas apmācības tiktu atbalstītas, tāpēc varam iepriecināt visus savu māju atjaunotājus un citus interesentus ar meistarklasi “Uzsit savu jumtu pats!” 20.-24.jūlijā Ambeļu pagastā. Meistarklases dalībniekiem jāsedz tikai sadzīves izdevumi (ēdināšana, telpas), kamēr materiāli un meistara darbs tiek segts par fonda līdzekļiem. Kopā veidosim malkas šķūnīša jumtu Ambeļu tradīciju mājai “SKREINE”.
Pieteikšanās šeit.  Vairāk »

Vecā augļudārza jaunā dzīve!

Ar šādu nosaukumu šosestdien (14.10.2017) Ikšķilē notiks pasākums, kurā pulcēsies savus dārzus mīlošie. Lai kopā ar Edgaru Rubauski, LLU Dārzkopības Institūta vadošo pētnieku, uzzinātu, kā atjaunot augļu koku vainagus un kā vecā dārzā saglabāt tā vērtības…

Vairāk šeit.

***

Zemnieks stāstīja stāstu. Pārāk raksturīgu, lai paturētu pie sevis. Klausieties!

Reiz bioloģiskais zemnieks piemājas 0,3 ha dažādu dārzeņu lauciņā iesēja 2 vagas ar puķēm. Skaistām. Asterēm. Samtenēm. Gladiolām. Citām. Priecājās zemnieks un viņa sieva. Skaisti.

Atbrauca LAD baudītāja.  Vairāk »

Atskaņas no Mike Larrivee vadītā semināra – stāsts par kompostu

10. un 14. augustā lektors no ASV Mike Larrivee lasīja semināru “Augsnes audzēšana augu auglības un veselības nodrošināšanai un emisiju mazināšanai dārzkopībā un bioloģiskajā lauksaimniecībā” Daugavpils novada zemniekiem un LLU speciālistiem Jelgavā.

Mike Larrivē lekcijas Latvijā ir īstenotas, pateicoties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) finansējumam. Vairāk informācijas par BAFF stipendijām un lektoru atbalstu varat uzzināt, apmeklējot www.balticamericanfreedomfoundation.org.

Tuvākajās dienās publicēsim lekcijas video ierakstus, lai tie, kuri nevarēja būt klāt, spētu tās noklausīties. Publicēsim arī lektora prezentācijas bez komentāriem un par atsevišķām seminārā aprunātām tēmām sagatavošu apskatu, jo daļa no informācijas tik tiešām būtu noderīga mūsu zemniekiem – gan maziem, gan lieliem.

Šodien skatiet prezentāciju par tēmu “KOMPOSTS”, kurā atradīsiet gan kompostēšanas teoriju un definīciju, nepieciešamību pēc kompostēšanas un praktiskus padomus dažādu kompostēšanas tehniku piemērošanā savās saimniecībās.

***

Mani apsūdz manas usnes

manā auzu laukā …

Cirks!

 

Bet bez auzām nevar uznest

stikla kalnā

zelta zirgs.

 

Noņurd pārmetoši ozols:

– Vai Tev viens brīvs brītiņš

būs?

 

Manas dziļās akas aizbirst,

mani putni

naftā slīkst!

 

Tā mirst cilvēks,

ja viņš aizmirst –

būt un palikt

cilvēcīgs.

 

Ojārs Vācietis, 1979

“AUGSNES AUDZĒŠANA” Daugavpilī 10.augustā

Kulturys studeja Speiga kopā ar LLKC Daugavpils biroju 10. augustā organizē semināru “Augsnes audzēšana

augu auglības un veselības nodrošināšanai un emisiju mazināšanai

dārzkopībā un bioloģiskajā lauksaimniecībā”.

Lektors no ASV stāstīs, kā ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm veicināt kultūraugsnes iekopšanu, tās veselību, kā saimniekot, veidojot noslēgtu oglekļa aprites ciklu saimniecībā. Vairāk »

« Vecāki ieraksti Jaunāki ieraksti »